TALLER DE VÍDEO LIVESTREAM: CINEMÀTIQUES DE LA WEB                                                  [versión castellano]

El Taller de Vídeo Livestream Cinemàtiques de la Web és una proposta deLIVEMEDIA per a la creació i realització d'una sèrie d'esdeveniments, interaccions, programes i transmissions de vídeo livestream "live online" des de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.

El taller s'adreça a persones, organitzacions i col.lectius que treballin en el sector cultural, inclouent arts visuals, creació audiovisual i comunicació, arts escèniques, literatura, música i art sonor, i abordarà les tecnologies de vídeo livestream com un mitjà artístic de creació i innovació cultural.
El taller de vídeo livestream Cinemàtiques de la Web es concep des de la perspectiva de:

- Un espai creatiu per al desenvolupament de formats innovadors de contingut audiovisual i cultural online en el context
  de la "societat connectada" emergent.
- Un espai de trobada intersectorial i intercultural per a la generació de processos, idees, coneixement i el foment de
  noves audiències culturals online, transfrontereres i globals.
- Un acostament a Internet com a espai en construcció on el món audiovisual transcendeix els límits del cinema o la
  televisió i permet estendre l'abast de totes les expressions artístiques i culturals.

Els treballs generats al taller poden adoptar el format d'una websèrie en viu, cenyir-se a una única presa cinemàtica online, o desplegar-se com una instal·lació de vídeo livestream, la transmissió d'un entorn audiovisual 360º, d'una escena, una obra d'art, una performance...

A partir dels vectors i les estètiques que les tecnologies de vídeo livestream estan activant — l'emergència d'un règim de mitjans diferent, un nou mode de producció, la rearticulació de l'«espectacular», l'instant omnipresent, l'«efecte realitat» de la interfície — es focalitzarà la construcció d'una «imatge viva» temporal i serial, una imatge en moviment, textual o sonora que "existeix " en el moment en què és transmesa online i accedida per una audiència connectada i transterritorial.

A més de l'accés a la plataforma de vídeo livestream de Livemedia, les propostes i intervencions realitzades durant el taller poden incorporar altres eines de vídeo com Skype, Periscope, YouTube o altres tecnologies mòbils, tecnologies de sensors, so binaural, així com qualsevol imatge CGI presa d'una pantalla d'ordinador.

Organització del taller Cinemàtiques de la Web

El taller Cinemàtiques de la Web s'estructura en dos períodes: un primer període introductori de quatre sessions entre juny i juliol per elaborar una proposta, i un segon període per al desenvolupament de les propostes entre setembre i desembre. El primer període del taller consisteix en una introducció a l'estat actual de vídeo livestream que inclourà tecnologies, plataformes i formats. L'objectiu d'aquesta introducció és ajudar als participants a emmarcar les seves idees dins d'un «workflow de creació livestream». A partir de setembre el taller focalitzarà el treball per projectes.

El taller adoptarà el format d'un seminari obert i online.

Cada iniciativa experimentarà i elaborarà el seu «workflow de creació livestream» incidint en els eixos de "plataforma online", "contingut original" i "network/distribució". La programació del taller conclourà amb una instal.lació/presentació a la Sala Polivalent de Fabra i Coats com a part de l'esdeveniment </CODE±NOWNESS> http://www.codenowness.online/ (13 i 14 de desembre 2018).

El taller de vídeo livestream Cinemàtiques de la Web es realitzarà a l'espai coworking de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona, on Livemedia és projecte associat. Serà conduït per Maria de Marias i Andrew Colquhoun, productors culturals i artistes audiovisuals amb una llarga trajectòria nacional i internacional en la creació interdisciplinària en el camp de vídeo livestream, xarxes d'interacció i vídeo online.

DATA LÍMIT DE PREINSCRIPCIÓ I SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ: 18 DE JUNY 2018

Les persones, organitzacions i col.lectius interessats hauran d'enviar el seu currículum i un breu escrit de motivació a livemedia @ lab-livemedia punt net (assumpte: TALLER CINEMÀTIQUES DE LA WEB) esmentant breument: alguna referència cultural (contemporània o no), una idea o proposta de realització o àmbit d'interès que suggereixi l'enunciat del taller, l'equip audiovisual, digital o informàtic de què es disposa, i qualsevol altre tipus d'equip o material susceptible de ser integrat en la creació (instruments sonors o musicals, tot tipus d'attrezzo, il·luminació...).

Llengües: català, castellà, anglès.

Despeses d'inscripció un cop confirmada la participació: 80 €.

Per a més informació i contacte: : livemedia @ lab-livemedia punt net i http://www.lab-livemedia.net.

Organitza
: Livemedia i Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona.

Direcció del taller
: Mariade Marias i Andrew Colquhoun, Livemedia.

Dates i horaris del taller: Primer període: els dijous 21 i 28 dejuny, 5 i 12 de juliol de 18:00h a 21:00h. Segon període: 20 de setembre - 15 de desembre, treball per projectes en horaris acordats entre dijous i dissabtes.

Presentació pública en el marc de l'esdeveniment </CODE±NOWNESS>
: dijous 13 i divendres 14 desembre 2018.