intro  |  concepte del taller  |  mostra del taller  |  els projectes  |  vídeo  |  fotos  |  castellano  |  cinemàtiques de la web 2017