¿Que és Livemedia?  |  Sobre Maria Escobedo Caparrós i Andrew Colquhoun  |  Castellaño  
 

¿QUE ÉS LIVEMEDIA?

A
ssociació LIVEMEDIA per a les Arts i Cultures en Xarxa es constitueix en 2006 com associació cultural sense ànim de lucre, amb seu a Barcelona, essent actualment projecte associat a Fabra y Coats - Fábrica de Creació de l'Ajuntament de Barcelona.

Els seus directors i fundadors Maria Escobedo (Maria de Marias) i Andrew Colquhoun compten amb una extensa experiència des del 2000 en la creació i producció de programes artístics i culturals per a la Xarxa i el desenvolupament de plataformes de comunicació online i mitjans de vídeo livestream. Des de LIVEMEDIA han escrit i editat dues publicaciones (Revista Livemedia, volum 1 de 2008 i volum 2 de 2012) a més d' impartir cursos, seminaris i conferències a nivell nacional i internacional.

En els estatuts de l'Associació s'estableixen les següents finalitats:

Fomentar la cooperació i el desenvolupament en els àmbits de les cultures, les arts i els nous mitjans de comunicació, per impulsar nous apropaments i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació i Internet, en base a la innovació per a la societat i el respecte a la diversitat de les cultures, les seves expressions i formes de coneixement, amb un enfocament de drets humans i equitat de gènere.

Aportar la seva plataforma de comunicació i transmissió de vídeo livestream a la Xarxa per establir projectes de cooperació i desenvolupament, programes culturals i exhibicions, definits per la interculturalitat i la interdisciplinarietat.

Construir xarxes de cooperació i interacció que responguin a les necessitats d'individus, comunitats, organitzacions i institucions culturals, socials i educatives, a nivell local i global, a través de la facilitació de recursos i formació.

Promoure la recerca i l'experimentació en els àmbits de la cultura, les arts, l'educació i els mitjans de comunicació, per establir vies innovadores de creació, producció i divulgació en la seva relació amb tecnologies online i tecnologies offline, espais actuals i espais virtuals.

Impulsar programes de 'cooperació per al desenvolupament' des d'estratègies d'interculturalitat, reconeixement i visibilització de les cultures per a la transmissió dels seus coneixements i patrimonis, en base a les tecnologies de la informació i la comunicació, i la competència mediàtica.

Associació LIVEMEDIA ha treballat amb el suport i col.laboració d'institucions com: la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Institut Ramon Llull, Dirección de Industrias Culturales del MECD, AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo i Red de Centros Culturales de España de la AECID-MAEC, OEI - Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura, Centro Nacional de las Artes del CONACULTA de México, Ministerio de Cultura de Perú i Direcciones Regionales de Cultura, INPC - Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Ministerio de Cultura de Ecuador, IPANC - Instituto Iberomericano del Patrimonio Natural y Cultural, MUSEF - Museo Nacional de Etnografía y Folklore de Bolivia i Dirección de Patrimonio del Ministerio de Culturas de Bolivia, CICV - Fondation Pierre Schaeffer i Ars Numerica a França...

A més ha establert convenis i acords amb institucions culturals i acadèmiques, entre les quals: Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, INCOM-Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Autónoma Metropolitana de México, CRESPIAL-UNESCO Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, Centro Cultural de San Marcos de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú...

Actualment Associació LIVEMEDIA disposa de la seva pròpia plataforma de comunicació i transmissió audiovisual per a Internet, desenvolupada des del 2010 amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Direcció d'Indústries Culturals del MECD per a finalitats de cooperació cultural.