@festivalmixtur  #mixtur2017


O U R  N E X T  T R A N S M I S S I O N S  F O R   M I X T U R  O N L I N E :

F E S T I V A L  M I X T U R: Friday, 7th April; Saturday, 8th April; Sunday, 9th April

Full programme: http://www.lab-livemedia.net/index_canalprogram.html

Festival Mixtur de Músiques de Recerca i Creació Interdisciplinària
http://mixturbcn.com/
MIXTUR ONLINE és una col.laboració del Festival Mixtur, LIVEMEDIA
http://www.lab-livemedia.net
i Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona http://fabraicoats.bcn.cat/es